Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt en/of naaste ergens niet tevreden over bent. In dat geval is het belangrijk dat u eerst met de zorgaanbieder van Stay Focused in gesprek gaat om er onderling uit te komen. De ervaring is dat dit in de meeste gevallen lukt. Lukt dat niet, dan is de volgende stap een gesprek met een klachtenfunctionaris van Quasir. Deze is onafhankelijk en streeft ernaar dat door bemiddeling cliënt en zorgverlener er samen uitkomen. Zodanig, dat recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de klager als de zorginstelling. Kijk hier voor meer informatie

Stay Focused is aangesloten bij Quasir, hét expertisecentrum voor klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector.

Contactgegevens Quasir:

 

Stay Focused aanbieder in Leeuwarden voor Ambulante begeleiding, Forensische zorg en Maatschappelijke ondersteuning.

Contactgegevens

Stay Focused Training & Advies
Voorstreek 2
8911 JN Leeuwarden

T +31 58 844 8315
E info@stay-focused.nl

KvK nummer 656 669 92