Werkwijze

Werken met cliënten aan hun herstel, zodat ze weer mee kunnen doen in de samenleving. Met onze specialistische werkwijze realiseren wij dit doel.

Werkwijze

Werken met cliënten aan hun herstel, zodat ze weer mee kunnen doen in de samenleving. Met onze specialistische werkwijze realiseren wij dit doel.

1. Oriëntatie & Stabilisatie.

Deze fase richt zich op het verhelderen en verbeteren van je persoonlijke situatie. Hierbij ligt de nadruk op het herstel van rust in je omstandigheden. Dit gaat dus niet over innerlijke stabiliteit maar over de situatie waarin je verkeert.

Inventariseren van situatie en wensen.

Huisvesting en financiën.

Medische zorg. (Tand-en huisartspraktijk)

Sociaal netwerk in kaart brengen.

Zinvolle daginvulling.

2. Productiviteit.

In deze fase sta jij centraal. Wij ontdekken wat jouw knelpunten zijn en waar je energie van krijgt. Vervolgens stellen we concrete op doelen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Dag-en nacht structuur

Plannen en organiseren.

Gezonde levenstijl.

Gedragspatronen doorbreken.

Ontwikkelen van je talenten en vaardigheden.

3. Coaching & training.

In deze fase wordt je gecoacht en getraind om structureel zelfredzaam te worden in je persoonlijke leefomstandigheden en het functioneren in de maatschappij. 

Zelfstandig administratie doen.

Zelfstandig je woning onderhouden.

Relaties onderhouden

Werken en leren.

Werken bij Stay Focused?

Stay-Focused zoekt mensen die het beste uit anderen, maar vooral uit zichzelf willen halen. Meer weten?

Neem contact met ons op of kom gerust langs.

13 + 2 =

Stay Focused aanbieder in Leeuwarden voor Ambulante begeleiding, Forensische zorg en Maatschappelijke ondersteuning.

Contactgegevens

Stay Focused Training & Advies
Voorstreek 2
8911 JN Leeuwarden

T +31 58 844 8315
E info@stay-focused.nl

KvK nummer 656 669 92